milletlerarası

adj. international

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • milletlerarası — sf. Uluslararası Milletlerarası telefon görüşmesi. Milletlerarası ticaret …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Christian Courtois — Pour les articles homonymes, voir Courtois. Christian Courtois (1912 1956) est un historien français du XXe siècle, spécialiste de l Afrique du Nord dans l Antiquité. Sommaire 1 Biographie …   Wikipédia en Français

 • ara — is. 1) İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe 2) İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla 3) Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi Öğrenciyle öğretmenin arasının daima iyi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • delege — is., Fr. délégué 1) Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas Avrupa da toplanıp, konuşup dağılan milletlerarası konferanslara delege olarak gönderilmiştir. H. E. Adıvar 2) Devlet, parti, sendika vb.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hukuk — is., ç., Ar. ḥuḳūḳ 1) Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez. P. Safa 2) Bu yasaları konu alan bilim Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • konferans — is., Fr. conférence 1) Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma Hiçbir konferansa zevkle gittiğimi hatırlamam. O. V. Kanık 2) Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı Hatta milletlerarası konferanslara… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • millet — is., Ar. millet 1) Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir. Atatürk 2) Bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • terim — is. 1) Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar. F. R. Atay 2) man. Geleneksel mantıkta özne veya… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • uluslararası — sf. Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal Siyasi partiler yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ... ayni ve nakdî yardım alamazlar.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yükümlülük — is., ğü Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu, yüküm, mükellefiyet, mecburiyet ... milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla ... temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • DİPLOMAT — yun. Memleket hakkında siyasi söz sâhibi. Dış meseleler hakkında milletlerarası işlerle uğraşan siyaset adamı. * Becerikli, söz söyliyebilen …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.